EPIMEDAC

cover

Účinná látka

epirubicín

Terapeutické indikácie

Epirubicín sa používa na liečbu viacerých nádorových ochorení, vrátane:

 • Karcinómu prsníka
 • Pokročilého ovariálneho karcinómu
 • Karcinómu žalúdka
 • Malobunkového karcinómu pľúc

 

Ak sa podáva intravezikálne, epirubicín môže pomáhať pri liečbe:

 • Papilárneho karcinómu prechodových buniek močového mechúra
 • Karcinómu in situ močového mechúra
 • Intravezikálnej profylaxie opakovaného výskytu povrchového karcinómu močového mechúra po transuretrálnej resekcii. 

 

 

Kontraindikácie
 

Precitlivenosť na epirubicín alebo na niektoré iné zložky tohto lieku, iné antracyklíny alebo antracéndiony.
Laktácia

Intravenózne použitie:

 • perzistentná myelosupresia
 • závažné poškodenie pečene
 • závažná nedostatočnosť myokardu
 • nedávny infarkt myokardu
 • závažné arytmie
 • liečba v minulosti s maximálnymi kumulatívnymi dávkami epirubicínu a/alebo iných antracyklínov a antracéndionov
 • pacienti s akútnymi systémovými infekciami
 • nestabilná angína pectoris
 • kardiomyopatia
 • akútne zápalové ochorenia srdca

 

Intravezikálne použitie:

 • infekcie močových ciest
 • invazívne nádory prenikajúce do močového mechúra
 • problémy pri katetrizácii
 • zápal močového mechúra
 • hematúria
 • kontrahovaný mechúr
 • veľký objem zvyškového moču