IRINOTECAN MEDAC

cover

Účinná látka

irinotekan

 

Terapeutické indikácie

Irinotecan medac je indikovaný na liečbu pacientov s pokročilým štádiom kolorektálného karcinómu
  • ako monoterapia u pacientov, u ktorých zlyhal štandardný liečebný režim s 5-fluóruracilom
  • v kombinácii s 5-fluóruracilom a kyselinou folínovou u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie na pokročilé štádium choroby

Irinotecan medac v kombinácii s cetuximabom je indikovaný na liečbu pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s expresiou receptora epidermálneho rastového faktora (EPGR) po zlyhaní cytotoxickej terapie zahŕňajúcej irinotekan.

 

Irinotecan medac v kombinácii s 5-fluórouracilom, kyselinou folínovou a bevacizumabom je indikovaný na prvolíniovú liečbu pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva alebo konečníka.


Kontraindikácie

  • Chronické zápalové črevné choroby a/alebo obštrukcie čreva
  • Závažná precitlivenosť na trihydrát irinotekániumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Irinotecan medac
  • Gravidita a laktácia
  • Bilirubín > 3-násobok hornej hranice normy
  • Silné zlyhanie kostnej drene
  • Výkonnostný stav WHO > 2
  • Súčasné používanie s ľubovníkom bodkovaným

Ďalšie kontraindikácie cetuximabu alebo bevacizumabu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností týchto liekov.