Medac

Spoločnosť medac GmbH sa už viac ako 35 rokov špecializuje na vývoj, výrobu a predaj liečivých prípravkov a diagnostík pre využitie v onkológii. Vzhľadom na to, že komplexná starostlivosť o onkologických pacientov predstavuje dodnes jeden z hlavných cieľov spoločnosti, ponúka medac okrem liečiv a diagnostík taktiež preparáty z oblasti podpornej terapie a liekové aplikačné formy prispôsobené špecifickým potrebám pacienta.

> ďalšie informácie o spoločnosti