ARSENIC TRIOXIDE

Účinná látka

oxid arzenitý

 Terapeutické indikácie

Arsenic trioxide medac je indikovaný na indukciu remisie a konsolidáciu dospelým pacientom s:

  • novodiagnostikovanou akútnou promyelocytovou leukémiou (APL) s nízkym až stredne vysokým rizikom v kombinácii s kyselinou all-trans-retinovou (ATRA),
  • relapsujúcou/refraktérnou APL (predchádzajúca liečba má zahŕňať retinoidy a chemoterapiu) charakterizovanou prítomnosťou translokácie a/alebo prítomnosťou génu promyelocytovej leukémie/alfa-receptoru kyseliny retinovej (PML/RARα).

Pomer odpovedí iných podtypov akútnej myelogénnej leukémie na oxid arzenitý sa neskúmal.

 

DOSTUPNOSŤ NA SLOVENSKOM TRHU: ÁNO