BCG-medac

Účinná látka

Bacillus Calmette-Guérin

 

Terapeutické indikácie

Liečba neinvazívneho karcinómu urotelu močového mechúra:
• kuratívna liečba karcinómu in situ
• profylaktická liečba rekurencie:
     ►  urotelového karcinómu obmedzeného na mukózu:
          - Ta G1-G2 pri multifokálnom a/alebo rekurentnom tumore
          - Ta G3
     ►  urotelového karcinómu v lamina propria nezasahujúcom do                 svalového tkaniva močového mechúra (T1)  
     ►  karcinómu in situ

 

Kontraindikácie

  • Hypersenzitivita na niektorú zložku
  • BCG-medac sa nesmie použiť u imunosuprimovaných pacientov alebo u ľudí s vrodenou alebo získanou deficienciou imunity, bez ohľadu na to, či ide o pridružené ochorenie (napr. sérologická pozitivita HIV, leukémia, lymfóm), protinádorovú terapiu (napr. cytostatická liečba, radiácia) alebo imunosupresívnu liečbu (napr. kortikosteroidy)
  • Rádioterapia močového mechúra v anamnéze
  • Liečba s BCG-medac je kontraindikovaná u žien počas laktácie