BCG-medac

Účinná látka

Bacillus Calmette-Guérin

 

Terapeutické indikácie

Liečba neinvazívneho karcinómu urotelu močového mechúra:
• kuratívna liečba karcinómu in situ
• profylaktická liečba rekurencie:
     ►  urotelového karcinómu obmedzeného na mukózu:
          - Ta G1-G2 pri multifokálnom a/alebo rekurentnom tumore
          - Ta G3
     ►  urotelového karcinómu v lamina propria nezasahujúcom do svalového tkaniva močového mechúra (T1)  
     ►  karcinómu in situ