Bleomedac

Účinná látka

bleomycin

Terapeutické indikácie:

Bleomycín sa takmer vždy podáva v kombinácii s inými cytostatickými liečivami a/alebo s rádioterapiou.

Bleomycín je určený na liečbu:
- Skvamocelulárneho karcinómu (squamous cell carcinoma, SCC) hlavy a krku, vonkajších genitálií a krčka maternice,
- Hodgkinov lymfóm,
- NonHodgkinov lymfóm stredného a vysokého stupňa malignity u dospelých,
- Karcinómu semenníkov (seminómu a neseminomatózneho nádoru),
- Intrapleurálnu liečbu malígneho pleurálneho výpotku.
 

DOSTUPNOSŤ NA SLOVENSKOM TRHU: ÁNO