CARBOMEDAC

Účinná látka

karboplatina

Terapeutické indikácie

Carbomedac koncentrát na prípravu infúzneho roztoku je indikovaný, buď samostatne alebo v kombinácii s inými antineoplastickými liekmi, na liečbu nasledujúcich malígnych nádorov:

- pokročilý ovariálny karcinóm epiteliálneho pôvodu:

  • liečba rprvej voľby,
  • liečba druhej voľby v prípadě, že iné typy liečby zlyhali.

- malobunkový pľucný karcinóm.

 

DOSTUPNOSŤ NA SLOVENSKOM TRHU: ÁNO