DAKARBAZÍN MEDAC

Účinná látka

dakarbazín

Terapeutické indikácie

Dakarbazín medac je indikovaný pacientom na liečbu metastatického malígneho melanómu.

Ďalšie indikácie pre liek Dakarbazín medac ako súčasť kombinovanej chemoterapie sú:
- pokročilý Hodgkinov lymfóm
- pokročilé sarkómy mäkkých tkanív u dospelých (okrem mezoteliómu, Kaposiho sarkómu)
 

DOSTUPNOSŤ NA SLOVENSKOM TRHU: ÁNO