EPIMEDAC

Účinná látka

epirubicín

Terapeutické indikácie

Epirubicín sa používa na liečbu viacerých nádorových ochorení, vrátane:

  • Karcinómu prsníka
  • Pokročilého ovariálneho karcinómu
  • Karcinómu žalúdka
  • Malobunkového karcinómu pľúc

 

Ak sa podáva intravezikálne, epirubicín môže pomáhať pri liečbe:

  • Papilárneho karcinómu prechodových buniek močového mechúra
  • Karcinómu in situ močového mechúra
  • Intravezikálnej profylaxie opakovaného výskytu povrchového karcinómu močového mechúra po transuretrálnej resekcii.