Kontakty

Medac GmbH - organizačná zložka

 

 

Odberateľ /Abnehmer:

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. Theaterstrasse 6
228 80 Wedel
Nemecko  

 

Miesto poskytnutia služieb alebo dodania tovaru na území SR / Ort der Leistungserbringung oder der Warenlieferung auf dem Gebiet der SR:

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., organizačná zložka Slovensko
Staromestská 3
811 03  Bratislava
Slovensko  

IČ DPH /UID-Nr.: DE118579535
IČO /Id. Nr.: 47 247 631

medac diagnostics:
RNDr. Anna Manthey
medac GmbH
P. O. Box 113
140 21 Praha 4

Tel.: +420 241 402 618
e-mail: a.manthey@medac.de
web: international.medac.de/ 


Kontaktná osoba pre Slovensko

RNDr., M.Sc. Vladimír Papšo, MHA
Tel.: +421 917 713 675


Česká verzia našich webových stránok: http://www.medac-cz.eu

Webové stránky materskej spoločnosti Medac GmbH, Wedel, Nemecko: http://www.medac.de    

Kontaktujte nás