LEFLUNOMIDE MEDAC

Účinná látka

leflunomid

 

Terapeutické indikácie

Leflunomid je indikovaný dospelým pacientom:

  • na liečbu aktívnej reumatoidnej artritídy ako „antireumatikum modifikujúce ochorenie“ (DMARD = disease-modifying antirheumatic drug)

Nedávna alebo súčasná liečba hepatotoxickými alebo hematotoxickými DMARD (napr. metotrexát) môže zapríčiniť zvýšenie rizika závažných nežiaducich účinkov; preto je potrebné zahájenie liečby leflunomidom starostlivo zvážiť z hľadiska pomeru prínosu a rizika.

Naviac sa môže taktiež zvýšiť ďalšie riziko nežiaducich účinkov eště dlho po prechode z leflunomidu na iný DMARD, ak sa nedodrží vymývací postup.