LEVOFOLIC

Účinná látka

levofolinát disodný

Užití

Levofolic sa používa v kombinácii s metotrexátom Levofolic 50 mg/ml injekčný/infúzny roztok patrí do skupiny liekov nazývaných antidotá. Sú to látky, ktoré sa používajú pri liečbe rakoviny (cytostatická terapia) na neutralizáciu toxicity cytostatík. Levofolic sa používa pri liečbe rakoviny u dospelých a detí na zmenšenie toxicity a na neutralizáciu účinku látok, ako je metotrexát, ktoré inhibujú účinok endogénnej kyseliny listovej (takzvaní antagonisti kyseliny listovej). Levofolic je vhodný aj na liečbu predávkovania antagonistami kyseliny listovej. Levofolic sa používa v kombinácii s 5-fluorouracilom Bolo preukázané, že Levofolic zvyšuje účinok určitých cytostatík. Z tohto dôvodu sa používa aj pri liečbe rakoviny na zintenzívnenie účinkov protirakovinového lieku nazývaného 5-fluorouracil, poškodzujúceho bunky.

 

Terapeutické indikácie

 Levofolinát disodný je indikovaný:

- na zmenšenie toxicity a neutralizáciu účinkov antagonistov kyseliny listovej, ako je metotrexát, pri cytotoxickej terapii a predávkovaní u dospelých a detí;
- v kombinácii s 5-fluorouracilom pri cytotoxickej terapii.