LEVOFOLIC

Účinná látka

levofolinát disodný

 

Terapeutické indikácie

 Levofolinát disodný je indikovaný:

- na zmenšenie toxicity a neutralizáciu účinkov antagonistov kyseliny listovej, ako je metotrexát, pri cytotoxickej terapii a predávkovaní u dospelých a detí;
- v kombinácii s 5-fluorouracilom pri cytotoxickej terapii.