MITOMYCIN MEDAC 1 MG/ML

Účinná látka

mitomycín

Terapeutické indikácie

Mitomycín sa používa na paliatívnu liečbu nádorov.

Intravenózne použitie mitomycínu je indikované ako monochemoterapia alebo v kombinovanej chemoterapii cytostatikami dospelým pacientom s:
• pokročilým kolorektálnym karcinómom
• pokročilým karcinómom žalúdka
• pokročilého pokročilým a/alebo metastázujúcim karcinómom prsníka
• pokročilým karcinómom pažeráka
• pokročilým karcinómom krčka maternice
• nemalobunkovým bronchiálnym karcinómom
• pokročilým karcinómom pankreasu
• pokročilými nádormi hlavy a krku
 
Okrem toho, mitomycín je indikovaný na intravezikálne podanie na prevenciu relapsu u dospelých pacientov s povrchovým karcinómom močového mechúra po transuretrálnej resekcii.
 

DOSTUPNOSŤ NA SLOVENSKOM TRHU: ÁNO