Novinky

Tlačová správa

Použitie metotrexátu (Metoject PEN) v liečbe stredne závažnej až ťažkej psoriázy

Metotrexát je najčastejšie používaným liečivom so systémovým účinkom v liečbe psoriázy a je súčasnými guidelinami odporúčaný ako prvolíniová liečba. Po schválení autoritami vo všetkých zúčastnených členských štátoch (aj v SR) je Metoject PEN indikovaný na liečbu stredne závažnej až ťažkej formy psoriázy. Do súčasnosti nebolo použitie metotrexátu pre liečbu stredne závažnej psoriázy schválené liekovými agentúrami a použitie tak bolo "off-label", keďže táto indikácia nebola schválená nikde vo svete.

Metoject PEN je predplnené pero s automatizovaným bezpečnostným systémom na parenterálne podanie (podkožné podanie) s autoinjektorom. 

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, prečítajte si priloženú tlačovú správu.

 

Tlačová správa

Režim založený na treosulfáne preukázal vo fáze III klinický benefit

V liečbe akútnej myleoidnej leukémie (AML) a myelodysplastického syndrómu (MDS), ktoré patria medzi najčastejšie malígne ochorenia krvi diagnostikované v dospelosti, je jedinou potenciálne úspešnou liečebnou metódou alogénna transplantácia krvotvorných buniek kostnej drene.

Príprava na transplantáciu je kľúčovou súčasťou liečby, ale spája sa s mnohými rizikami. Údaje z klinického skúšania  (fáza III) preukázali výrazný benefit pre pacientov používajúcich režim treosulfan-fludarabín v porovnaní s režimom busulfan-fludarabín v sledovanom údaji celkového prežívania.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, prečítajte si priloženú tlačovú správu.