O spoločnosti

Spoločnosť medac GmbH sa už viac ako 35 rokov špecializuje na vývoj, výrobu a predaj liečivých prípravkov a diagnostík pre využitie v onkológii. Vzhľadom na to, že komplexná starostlivosť o onkologických pacientov predstavuje dodnes jeden z hlavných cieľov spoločnosti, ponúka medac GmbH okrem terapeutík a diagnostík taktiež preparáty z oblasti podpornej terapie a liekové aplikačné formy prispôsobené špecifickým potrebám pacienta.

Výskum a vývoj nových terapeutických a diagnostických prípravkov spoločnosti umožňuje pružne reagovať na aktuálne trendy a požiadavky zo strany zdravotníckych profesionálov. Na poli predklinického výskumu spolupracuje spoločnosť medac GmbH s radom špecializovaných univerzitných pracovísk a farmaceutických a biotechnologických firiem. Priebeh a monitorovanie klinických štúdií fázy I až IV tak plne zaisťuje vlastné Oddelenie klinického výskumu.

Spoločnosť medac GmbH má svoje hlavné sídlo v nemeckom meste Wedel. Vďaka rýchlo rastúcej sieti zastúpení a partnerských spoločností v celom rade európskych i mimoeurópskych štátov sú však dnes terapeutické a diagnostické produkty spoločnosti k dispozícii vo viac ako 70 krajinách celého sveta.

Na začiatku roku 2006 vzniklo miestne zastúpenie medac GmbH pre Českú republiku a Slovensko, pokračujúce v marketingovom pôsobení materskej spoločnosti.

Portfólio prípravkov zvolených pre Slovensko sa týka predovšetkým oblastí onkológie, hemato-onkológie, uro-onkológie a autoimunitných ochorení.

Prípravky z oblasti onkológie sú zamerané na liečbu pevných nádorov rôznych typov pomocou zavedených cytostatických substancií, používaných samostatne alebo v kombinácii s rôznymi chemoterapiami.

V oblasti hemato-onkológie sú vlajkovou loďou spoločnosti medac GmbH prípravky na liečbu akútnej lymfoblastickej leukémie (ALL).

Oblasť uro-onkológie je zastúpená prípravkami určenými k liečbe povrchových nádorov močového mechúra po ich odstránení transuretrálnou resekciou.

V oblasti autoimunitných ochorení sa spoločnosť medac GmbH zameriava predovšetkým na reumatické ochorenia, z ktorých najčastejšie je reumatoidná artritída, postihujúca zhruba 1 % populácie. Prípravky v tejto oblasti sú dodávané v naplnených injekčných striekačkách, čo zvyšuje bezpečnosť ich aplikácie a prispieva k väčšiemu komfortu pacientov.

Liečba cytostatikami je často sprevádzaná nepriaznivými vedľajšími príznakmi, preto je nanajvýš dôležitá vysoká čistota všetkých prípravkov. V spoločnosti medac GmbH  je zavedený systém kontroly kvality, ktorý obmedzuje akékoľvek riziká počas výroby a dopravy liečiv na absolútne minimum. V špičkovo vybavených laboratóriách sú pravidelne prevádzané analýzy dovážaných surovín a finálnych produktov. Systém riadenia kvality má CE certifikát a splňuje normu ISO 9001.

Samotná výroba cytostatických prípravkov prebieha vo výrobných zariadeniach spoločnosti Oncotec GmbH so sídlom v nemeckom Tornau. medac GmbH vlastní 50 % tejto výrobnej spoločnosti, špecializovanej na výrobu sterilných cytostatík v tekutej a lyofilizovanej forme. Všetky výrobné procesy podliehajú prísnemu systému riadenia kvality. Oncotec je jediným podnikom v Nemecku, ktorý dokáže dodávať cytostatické a cytotoxické látky taktiež v naplnených injekčných striekačkách. Tento inovatívny spôsob aplikácie liečiv zvyšuje kvalitu života liečených pacientov a teší sa rastúcej podpore odbornej verejnosti.

Spoločnosť medac GmbH sa radí medzi rýchle rastúce a úspešné firmy v oblasti farmaceutickej výroby. Objem predaja sa od roku 1993 viac než strojnásobil, zatiaľ čo počet zamestnancov je v súčasnosti dvakrát vyšší, než tomu bolo pred desiatimi rokmi. Prirodzený rast, postavený na inovácii, kvalite a priaznivých cenách, je možné realisticky očakávať aj v nasledujúcich rokoch.

Zastúpenie spoločnosti medac GmbH pre Slovensko pravidelne rozširuje svoje portfólio o ďalšie prípravky v rámci všetkých vyššie uvedených odborností.