SPECTRILA

Účinná látka

asparagináza

Terapeutické indikácie

Spectrila je indikovaná ako súčasť protinádorovej kombinovanej liečby na liečbu akútnej lymfoblastovej leukémie (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) u pediatrických pacientov vo veku od narodenia do 18 rokov a u dospelých.
 

DOSTUPNOSŤ NA SLOVENSKOM TRHU: ÁNO