TreCondi

Účinná látka

treosulfán

Terapeutické indikácie

Treosulfán v kombinácii s fludarabínom je indikovaný ako súčasť kondicionačnej liečby pred alogénnou transplantáciou hematopoetických kmeňových buniek (alloHSCT) dospelým pacientom s malígnymi a nemalígnymi ochoreniami a deťom s malígnymi ochoreniami, starším ako jeden mesiac.

 

DOSTUPNOSŤ NA SLOVENSKOM TRHU: ÁNO