UROPOL

Účinná látka

Roztok chondoitínsulfátu sodného

Použitie

Sterilný 2,0% roztok chondoitínsulfátu sodného je určený na dopľňanie vrstvy glykozaminoglykánu (GAG) v močovom mechúre pre pacientov s poškodeným epitelom alebo epitelom deficitným z hľadiska GAG močového mechúra.