Kontakty

Medac GmbH - organizačná zložka

Staromestská 3                                                                                       medac diagnostics:
811 03 Bratislava                                                                                    RNDr. Anna Manthey
Slovensko                                                                                               medac GmbH
                                                                                                             P. O. Box 113
kontaktná osoba pre Slovensko                                                            140 21 Praha 4
RNDr., M.Sc. Vladimír Papšo, MHA                 
Tel.: +421 917 713 675                                                                           Tel.: +420 241 402 618
e-mail: slovakia@medac.eu                                                                       e-mail: a.manthey@medac.de
                                                                                                             web: international.medac.de/

fakturačná adresa:
medac GmbH - organizačná zložka Slovensko
Staromestská 3
811 03 Bratislava
Slovensko

IČO: 47 247 631

DIČ: 4020397634

 

Česká verzia našich webových stránok: http://www.medac-cz.eu

Webové stránky materskej spoločnosti Medac GmbH, Wedel, Nemecko: http://www.medac.de

 

Kontaktujte nás