Hlásenie nežiaducich účinkov

Hlásenie nežiaducich účinkov

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku spoločnosti medac GmbH, bezodkladne nás kontaktujte mailom na adrese drugsafety.cz-sk@medac.eu. Uveďte, prosím, akého lieku sa nežiaduci účinok týka, popis nežiaduceho účinku po užití lieku, či ste pacient alebo zdravotnícky pracovník a údaje o pacientovi, u ktorého došlo k výskytu nežiaduceho účinku (pohlavie a vek, prípadne iniciálky a dátum narodenia). Podozrenie na nežiaduci účinok lieku môžete hlásiť aj prostredníctvom formulára na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Nežiaduci účinok lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. Hlásením podozrení na nežiaduce účinky liekov spoločnosti medac GmbH pomáhate zaistiť bezpečnosť našich liekov ako aj pacientov.
Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.