Slovenská republika

Imprint

Imprint spoločnosti medac

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.
Theaterstraße 6
22880 Wedel, Germany
Tel.: +(49)4103-8006-0
Fax: +(49)4103-8006-100
E-Mail: contact(at)medac.de
Internet: www.medac.de

Sídlo spoločnosti

medac GmbH
Theaterstraße 6
22880 Wedel

Sídlo spoločnosti

Register Court
District Court of Pinneberg
HRB 12042 PI

Národný kontrolný orgán v Nemecku

Landesamt für soziale Dienste (State Social Services Office)
Dezernat Arzneimittelüberwachung
Gartenstraße 24
24534 Neumünster

Výkonní riaditelia     

Frank Generotzky
Frank Lucaßen 
Heiner Will

Identifikačné číslo pre DPH

DE 118579535

Vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka poskytuje všeobecné informácie o spoločnosti medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH (ďalej len: medac GmbH) a produktoch spoločnosti. Používanie webovej stránky a akýchkoľvek informácií na nej uvedených nezakladá žiadny zmluvný vzťah. medac GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, zmeniť alebo odstrániť obsah tejto webovej stránky podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Najmä informácie na tejto webovej stránke v žiadnom prípade nepredstavujú odborné poradenstvo a nenahrádzajú rady a liečbu od lekára. Prosím, poraďte sa so svojím lekárom a/alebo kvalifikovaným zdravotníckym personálom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa vášho zdravia.

Pre použitie akéhokoľvek lieku je záväzný vždy príbalový leták alebo súhrn charakteristických vlastností lieku v najaktuálnejšom znení. V prípade akýchkoľvek špecifických otázok týkajúcich sa liekov od spoločnosti medac GmbH nás prosím kontaktujte priamo.

Nezaručujeme ani neprehlasujeme úplnosť alebo presnosť informácií zverejnených na našej webovej stránke alebo aktuálnosť materiálov na webovej stránke. medac GmbH nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z použitia informácií zverejnených na tejto webovej stránke.

Sťahovanie súborov/softvéru je na vaše vlastné riziko. medac GmbH nezodpovedá za žiadne škody (spôsobené napr. vírusmi) alebo stratu údajov, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z používania súborov/softvéru.

Zahrnutie hypertextových odkazov na našu webovú stránku je výlučne službou pre používateľov našej webovej stránky. Obsah, na ktorý sa odkazuje na webovej stránke spoločnosti medac GmbH, je názormi a obsahom tretích strán a spoločnosť medac GmbH nepreberá uvedené obsahy a informácie odkazovaním na ne. medac GmbH nezodpovedá za dostupnosť a obsah prepojených webových stránok. medac GmbH v tomto smere nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Naše pobočky

Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.