Urológia

Riešenie neuspokojených potrieb pomocou urologických terapií

Urológia je pre nás v spoločnosti medac najdôležitejšou oblasťou. V tejto oblasti sme aktívni takmer od samého začiatku našej spoločnosti v 70. rokoch minulého storočia. Ako medzinárodne rastúca farmaceutická spoločnosť, ktorej cieľom je zlepšovať ľudské zdravie, sa zameriavame na vývoj radu vlastných produktov, ktoré riešia rôzne neuspokojené terapeutické potreby.
Riešenie neuspokojených potrieb pomocou urologických terapií

So zameraním na rakovinu močového mechúra

Naša práca v urológii je osvedčeným príkladom toho, ako úspešne plníme svoje poslanie. Terapeutická medzera, na ktorú sa zameriavame, je neinvazívny karcinóm močového mechúra (NMIBC), konkrétne adjuvantná liečba v prvej línii. Už koncom 19. storočia lekári zistili, že nádory niektorých pacientov s rakovinou sa zmenšujú, keď trpia vysokou horúčkou spôsobenou bakteriálnou infekciou. To vydláždilo cestu k imunoterapii rakoviny, pri ktorej liečba cielene stimuluje vlastný imunitný systém organizmu a pomáha mu bojovať proti nádoru - v konečnom dôsledku znižuje záťaž spôsobenú nádorom.

Zrod imunoterapie

Vakcína proti tuberkulóze Bacille Calmette-Guérin (BCG), zavedená v 20. rokoch 20. storočia, obsahuje oslabené patogény bovinnej tuberkulózy. V štúdiách v 70. rokoch 20. storočia sa ukázalo, že BCG je účinná aj proti rakovine močového mechúra, ktorá je jedným z najčastejších nádorových ochorení v Európe. BCG vyvoláva imunitnú reakciu, ktorá nie je špecificky zameraná proti nádoru, ale aktivuje imunitný systém organizmu na odstránenie rakovinových buniek.

Instilačná liečba liekom medac

Instilačná liečba neinvazívneho karcinómu močového mechúra (NMIBC) má v spoločnosti medac dlhú tradíciu. Vďaka dvom osvedčeným liekom poskytujeme duálny koncept liečby prvej línie pre adjuvantnú liečbu NMIBC. Vychádzajúc z potrieb používateľov a s cieľom zvýšiť ich osobnú bezpečnosť naši odborníci v roku 1988 vyvinuli prvý uzavretý instilačný systém na trhu.

Dnes sa náš systém štandardne dodáva s našimi zlúčeninami a je vysoko cenený pre svoje jednoduché používanie a bezpečnosť zdravotníckymi pracovníkmi z celého sveta.

Zabezpečenie spoľahlivosti na trhu s nedostatočnou ponukou

Neustálym dlhoročným rozvíjaním našich odborných znalostí sa nám podarilo spoľahlivo obslúžiť nedostatočne zásobovaný trh s prípravkami NMIBC pre všetky rizikové triedy, vďaka čomu sú naše produkty dostupné pacientom, ktorí ich potrebujú.

Informácie pre pacienta

Edukačné materiály

Okrem príslušného súhrnu charakteristických vlastností lieku a príbalového letáku sú pre niektoré lieky spoločnosti medac k dispozícii aj edukačné (vzdelávacie) materiály schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Oblasti nášho zamerania

Onkológia

Kvalita a inovácie pri podpore starostlivosti o pacientov s rakovinou

Onkológia bola kľúčovým zameraním a základným kameňom úspechu spoločnosti medac počas celej histórie našej spoločnosti. Máme silné, desaťročia trvajúce skúsenosti so spoľahlivými dodávkami liekov a podporných terapeutických prípravkov v celom rade onkologických indikácií.

Reumatológia

Spoľahlivý partner v reumatológii

Reumatické ochorenia znamenajú celý rad chronických liečebných potrieb pre široké spektrum pacientov. Optimalizáciou kľúčovej liečby v tejto oblasti sa spoločnosti medac podarilo výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov.

Hematológia

Inovatívne a život zachraňujúce možnosti liečby

Hematológia je pre spoločnosť medac veľmi dôležitou oblasťou. S cieľom nájsť nové prístupy k liečbe zriedkavých chorôb sa spoločnosť medac zaoberá kritickými potrebami v hematológii a vyvinula inovatívne produkty pre terapie pred a po transplantácii kmeňových buniek.
Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.