Reumatológia

Spoľahlivý partner v reumatológii

Autoimunitné ochorenia sú veľmi časté na celom svete a vyskytujú sa v rôznych formách. Nech sú tieto ochorenia akokoľvek odlišné, všetky znamenajú celý rad chronických liečebných potrieb pre široké spektrum pacientov. Metotrexát je kľúčovým liekom v liečbe autoimunitných ochorení. Používa sa pri rôznych autoimunitných ochoreniach vrátane reumatických ochorení a v spoločnosti medac je už mnoho rokov pilierom.
Spoľahlivý partner v reumatológii

Zlepšujeme liečbu opäť a znova

V spoločnosti medac si veľmi ceníme autonómiu pacientov a ich kvalitu života. Neustálym zlepšovaním a zdokonaľovaním liekov v našom portfóliu produktov dôsledne riešime neuspokojené medicínske potreby. Dnes je spoločnosť medac uznávaná ako popredný dodávateľ subkutánnych reumatologických liekov a je vysoko cenená pre svoje spoľahlivé služby a dodávky. Okrem liečiv zahŕňa portfólio výrobkov spoločnosti medac aj imunologické laboratórne testy, ktoré umožňujú detekciu špecifických autoprotilátok, a plne automatizovaný chemiluminiscenčný prístroj.

Venujeme sa výskumu a vedeckej výmene skúseností

Spoločnosť medac sa sama podieľa na výskume autoimunitných ochorení, ako aj na vývoji liekov a diagnostiky v tejto oblasti a podporuje verejný výskum. Naším cieľom je neustále prinášať nové poznatky, ktoré majú pozitívny vplyv na každodennú klinickú prax a každodenný život pacientov. Okrem toho medac podporuje aj vedeckú výmenu skúseností organizovaním celosvetových sympózií o autoimunitných ochoreniach s cieľom poskytovať ďalšie vzdelávanie odborníkom a zvyšovať informovanosť. Úzko pritom spolupracujeme s našou širokou sieťou autorít, kľúčových mienkotvorných osobností, akademickou obcou a ďalšími relevantnými aktérmi.

Informácie pre pacienta

Edukačné materiály

Okrem príslušného súhrnu charakteristických vlastností lieku a príbalového letáku sú pre niektoré lieky spoločnosti medac k dispozícii aj edukačné (vzdelávacie) materiály schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Oblasti nášho zamerania

Urológia

Riešenie neuspokojených potrieb pomocou urologických terapií

Urológia je pre spoločnosť medac najdôležitejšou oblasťou. V tejto oblasti sme aktívni takmer od samého začiatku našej spoločnosti a zameriavame sa na vývoj radu vlastných produktov, ktoré riešia rôzne neuspokojené terapeutické potreby.

Hematológia

Inovatívne a život zachraňujúce možnosti liečby

Hematológia je pre spoločnosť medac veľmi dôležitou oblasťou. S cieľom nájsť nové prístupy k liečbe zriedkavých chorôb sa spoločnosť medac zaoberá kritickými potrebami v hematológii a vyvinula inovatívne produkty pre terapie pred a po transplantácii kmeňových buniek.

Onkológia

Kvalita a inovácie pri podpore starostlivosti o pacientov s rakovinou

Onkológia bola kľúčovým zameraním a základným kameňom úspechu spoločnosti medac počas celej histórie našej spoločnosti. Máme silné, desaťročia trvajúce skúsenosti so spoľahlivými dodávkami liekov a podporných terapeutických prípravkov v celom rade onkologických indikácií.
Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.