Vedenie spoločnosti

Vedieme spoločnosť medac do budúcnosti: naše smerovanie

V spoločnosti medac sa snažíme o skutočnú zmenu. Všetko, čo robíme, sa týka ľudí: našich pacientov, partnerov, zákazníkov a kolegov. To, čo nás spája, je snaha o dosiahnutie spoločného cieľa. Spoločne chceme zlepšovať ľudské zdravie tým, že sprístupníme najkvalitnejšiu liečbu tým, ktorí ju potrebujú.
Vedieme spoločnosť medac do budúcnosti: naše smerovanie

Manažment založený na dôvere a partnerstve

Pre našu víziu sledujeme hodnotovo orientovanú stratégiu dlhodobého globálneho rastu. A je naším základným presvedčením, že sú to ľudia, s ktorými spolupracujeme, ktorí nám umožňujú dosiahnuť úspech a rozšíriť náš vplyv vo svete. Ako farmaceutická spoločnosť v súkromnom vlastníctve s koreňmi v sektore malých a stredných podnikov si ctíme naše dedičstvo: prostý prístup, ktorý zahŕňa spoľahlivosť, orientáciu na riešenia a odhodlanie, je v našej DNA. A odráža sa to aj v našom podnikaní a spôsobe vedenia.

Sme presvedčení, že skutočný pokrok možno dosiahnuť iba spoluprácou za rovnakých podmienok: Preto pozorne načúvame potrebám všetkých našich zainteresovaných strán a členov tímu, pričom neúnavne pracujeme na riešeniach, ktoré budú vhodné do budúcnosti – v duchu dôvery a partnerstva.

Frank Lucaßen, generálny riaditeľ

„Dodržiavame čestný, podnikateľský prístup. Každý v spoločnosti medac vie, za čím si stojíme a o čo sa snažíme, a prispieva k našej spoločnej vízii s vášňou aj ambíciami. S najlepšími odborníkmi z farmaceutického priemyslu a naším hlboko zakoreneným vizionárskym duchom robíme správne rozhodnutia, ktoré majú skutočný dopad na svetovú zdravotnú starostlivosť. V rámci nášho poslania nerozvíjame len naše podnikanie – využívame našu vnútornú motiváciu k ďalšiemu rozvoju našej firemnej kultúry, pričom sme vždy odhodlaní posúvať hranice toho, čo je možné.“

Frank Lucaßen, CEO v spoločnosti medac

Riadime sa čest­ným pod­nikateľským prís­tupom. S naši­mi sil­ný­mi odborný­mi znalosťa­mi a vizionárskym duchom robíme správne rozhod­nu­tia, ktoré majú sku­točný dopad na zdravot­nú starostlivosť.”

Frank Lucaßen, CEO v spoločnosti medac

Frank Generotzky, prevádzkový riaditeľ

„V spoločnosti medac je naším poslaním sprístupniť nevyhnutnú liečbu tým, ktorí ju potrebujú. Predpokladom toho je presná a spoľahlivá výroba farmaceutických produktov – a tú vieme zabezpečiť z našich európskych výrobných závodov. Náš operačný tím tvrdo pracuje na zaistení najvyššej kvality produktov pre našich pacientov. Neustále sa snažíme o zlepšovanie, investujeme do optimalizácie našich procesov, technického vybavenia a odborných znalostí zamestnancov, aby sme dosiahli najvyššiu kvalitu a efektívnosť nákladov“.

Frank Generotzky, COO v spoločnosti medac

Naším poslaním je sprís­tup­niť zák­lad­né liečeb­né pos­tupy. Pred­pok­ladom je pres­ná a spoľahlivá výro­ba – a my ju vieme zabezpečiť.”

Frank Generotzky, COO v spoločnosti medac

Zistite viac o spoločnosti medac

Obchod

Vysokokvalitné farmaceutické výrobky a služby po celom svete

Objavte naše možnosti od vývoja produktov, výroby a distribúcie až po marketing a možnosti globálnej spolupráce.

Naše poslanie

Improving human health,today and tomorrow

V spoločnosti medac veríme, že zdravie je tým najcennejším pre ľudstvo. Nikdy ho nepovažujeme za samozrejmosť. Od roku 1970 je naším poslaním zlepšovať kvalitu života pacientov na celom svete prostredníctvom najlepších dostupných liečebných postupov.

História

Regionálne korene: z nemeckého mesta Wedel do sveta

Od miestnej distribúcie špecializovaných produktov až po vlastnú výrobu biofarmák: zistite viac o príbehu rastu spoločnosti medac, ktorý sa začína v roku 1970.
Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.