Hematológia

Inovatívne a život zachraňujúce možnosti liečby v hematológii

Hematológia je pre spoločnosť medac veľmi dôležitou oblasťou. Súvisiace ochorenia postihujú deti aj dospelých a vo svojej podstate ohrozujú život. Sme odhodlaní skúmať nové liečebné prístupy pre ojedinelé indikácie s obmedzenými alebo žiadnymi možnosťami liečby. Napríklad sme identifikovali a riešili kritické nesplnené potreby v oblasti vysokodávkovej chemoterapie pred alogénnou transplantáciou kmeňových buniek.
Inovatívne a život zachraňujúce možnosti liečby v hematológii

Naše produkty

Arsentrioxid_Pack_10.jpg
Carmustin_Pack_Vial_Pulver_SK.jpg
Spectrila_Pack_Vial_DE_IE.jpg

Posúvanie hraníc hematologickej liečby

Naše pôsobenie v oblasti hematológie sa začalo pred viac ako 20 rokmi. Naše dlhoročné odborné znalosti sme zamerali na vývoj vlastných klinických inovácií, čo viedlo k nedávnemu schváleniu produktu používaného pri kondicionačnej liečbe pred alogénnou transplantáciou kmeňových buniek. Vďaka tomuto produktu sa spoločnosti medac podarilo klinicky zdokonaliť látku, ktorá bola dobre preskúmaná z hľadiska profilu toxicity a znášanlivosti. V dôsledku toho tiež poskytuje prístup k potenciálne život zachraňujúcej možnosti liečby (transplantácia kmeňových buniek) pre skupiny pacientov, ktorí predtým neboli vhodní na túto poslednú potenciálne liečebnú možnosť. Týka sa to najmä starších a komorbidných pacientov, ako aj detí s malígnymi a nemalígnymi ochoreniami.

Nový impulz

Pred zavedením tohto nového štandardu liečby od spoločnosti medac pre tieto krehké skupiny pacientov nebol roky zaznamenaný žiadny skutočný pokrok v kondicionačnej liečbe pred alogénnou transplantáciou kmeňových buniek. Tento príklad ilustruje, ako v spoločnosti medac cielene identifikujeme a riešime klinické potreby s cieľom zlepšiť život a možnosti liečby pacientov.

Odborné znalosti v oblasti hematológie

V súčasnosti má spoločnosť medac hlboké odborné znalosti v oblasti hematológie a veľmi široké portfólio produktov, na ktoré sa zameriava, s povesťou výnimočne spoľahlivého partnera, ktorý ponúka služby na najvyššej úrovni. Počas rokov výskumu a vývoja si spoločnosť medac vybudovala rozsiahlu sieť odborníkov, mienkotvorných osobností a terapeutov, ktorí tvoria základ pre ďalší výskum a rozširovanie terapeutických oblastí na základe zistenej klinickej potreby. Okrem toho podporujeme nielen klinické skúšky a ďalší výskum s cieľom rozšíriť využitie našich produktov v hematológii, ale podporujeme aj vzdelávanie a prenos poznatkov do medicínskej oblasti. Takto zabezpečujeme, aby naše výrobky mohlo využívať ešte viac pacientov.

Zabezpečenie spoľahlivosti

Vďaka výrobe podľa európskych noriem kvality môžeme zaručiť vysokú kvalitu a stabilitu našich výrobkov používaných po celom svete. Spoľahlivé dodávky zohrávajú kľúčovú úlohu aj pri vývoji nových výrobkov. Naše úsilie o neustálu optimalizáciu výrobných procesov nakoniec viedlo k vývoju produktov, ktoré cielene reagujú na potreby pacientov, ako aj klinické potreby.

Inovatívna bunková terapia v boji proti GvHD

Ďalšou klinickou potrebou, ktorú sme identifikovali a riešili v spoločnosti medac, je akútna choroba štepu proti hostiteľovi (GvHD), ktorá je refraktérna na steroidy u pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových buniek. Pri GvHD imunitné bunky darcu rozpoznajú bunky príjemcu ako cudzie a napadnú ich. Spoločnosť medac v súčasnosti vyvíja bunkovú terapiu na toto život ohrozujúce ochorenie. Povolenie na výnimku od príslušného nemeckého orgánu umožňuje spoločnosti medac distribuovať tento produkt v Nemecku a zdôrazňuje naše inovatívne myslenie.

Informácie pre pacienta

Edukačné materiály

Okrem príslušného súhrnu charakteristických vlastností lieku a príbalového letáku sú pre niektoré lieky spoločnosti medac k dispozícii aj edukačné (vzdelávacie) materiály schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Oblasti nášho zamerania

Reumatológia

Spoľahlivý partner v reumatológii

Reumatické ochorenia znamenajú celý rad chronických liečebných potrieb pre široké spektrum pacientov. Optimalizáciou kľúčovej liečby v tejto oblasti sa spoločnosti medac podarilo výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov.

Urológia

Riešenie neuspokojených potrieb pomocou urologických terapií

Urológia je pre spoločnosť medac najdôležitejšou oblasťou. V tejto oblasti sme aktívni takmer od samého začiatku našej spoločnosti a zameriavame sa na vývoj radu vlastných produktov, ktoré riešia rôzne neuspokojené terapeutické potreby.

Onkológia

Kvalita a inovácie pri podpore starostlivosti o pacientov s rakovinou

Onkológia bola kľúčovým zameraním a základným kameňom úspechu spoločnosti medac počas celej histórie našej spoločnosti. Máme silné, desaťročia trvajúce skúsenosti so spoľahlivými dodávkami liekov a podporných terapeutických prípravkov v celom rade onkologických indikácií.
Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.