CAPECITABINE MEDAC

Účinná látka

kapecitabín

 

Terapeutické indikácie

  • adjuvantná liečba pacientov po operácii karcinómu hrubého čreva III. štádia (podľa Dukesa stupeň C)
  • liečba metastatického kolorektálneho karcinómu
  • liečba pokročilého karcinómu žalúdka v kombinácii s režimom na báze platiny
  • v kombinácii s docetaxelom sa indikuje na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie, ktorá obsahovala antracyklín. Tiež sa indikuje ako monoterapia u pacientov s lokálne rozvinutým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní taxánov a antracyklínov alebo u pacientov, u ktorých nie je indikovaná ďalšia liečba antracyklínom.