CARBOMEDAC

Účinná látka

karboplatina

Terapeutické indikácie:

Carbomedac infúzny koncentrát je ako samotný liek alebo ako súčasť kombinovanej liečby s ďalšími antineoplastickými liekmi indikovaný na liečbu nasledovných malígnych tumorov:
• epiteliálny ovariálny karcinóm v pokročilom štádiu
   a. primárna liečba
   b. sekundárna liečba, ak zlyhali iné spôsoby liečby,
• malobunkový karcinóm pľúc.