Doxorubicin medac

Účinná látka

doxorubicín

Užití

Doxorubicín je jedným zo skupiny liekov známych ako antracyklíny. Účinkuje tak, že zabíja rakovinové bunky v nádore a krvi. Váš lekár vám vysvetlí, ako vám môže doxorubicín pomôcť pri vašom konkrétnom ochorení. Tento liek sa používa na liečbu: • karcinómu prsníka • karcinómu vaječníkov • karcinómu maternice • karcinómu močového mechúra • karcinómu pľúc • karcinómu štítnej žľazy • karcinómu mäkkých tkanív a kosti (sarkóm) • neuroblastómu (karcinóm nervových buniek) • Wilmsovho tumoru • malígneho lymfómu (Hodgkinov a non-Hodgkinov) • leukémií (rakovina spôsobuje nezvyčajnú tvorbu krviniek) • karcinóm bielych krviniek (mnohopočetný myelóm)

 Terapeutické indikácie


Doxorubicín je cytotoxické liečivo, ktoré je indikované pri nasledujúcich neoplastických ochoreniach:

 • Malobunkový karcinóm pľúc (SCLC)
 • Karcinóm prsníka
 • Rekurentný ovariálny karcinóm
 • Systémová liečba lokálne pokročilého alebo metastázujúceho karcinómu močového mechúra
 • Intravezikálna profylaxia rekurencií superficiálneho karcinómu močového mechúra po transuretrálnej resekcii
 • Neoadjuvantná a adjuvantná liečba osteosarkómu
 • Pokročilý sarkóm mäkkých tkanív u dospelých
 • Ewingov sarkóm
 • Hodgkinova choroba
 • Non-Hodgkinov lymfóm
 • Akútna lymfatická leukémia
 • Akútna myeloblastická leukémia
 • Pokročilý mnohopočetný myelóm
 • Pokročilý alebo rekurentný karcinóm endometria
 • Wilmsov tumor
 • Pokročilý papilárny/folikulárny karcinóm štítnej žľazy
 • Anaplastický karcinóm štítnej žľazy
 • Pokročilý neuroblastóm

Doxorubicín sa často používa v kombinovaných chemoterapeutických režimoch s inými cytostatikami.