GLIOLAN

Účinná látka

kyselina 5-aminolevulová

Terapeutické indikácie:

Gliolan je indikovaný na viizualizáciu malígneho tkaniva počas operácie malígneho gliómu (stupne III a IV podl'a klasifikácie WHO) u dospelých.

 

Kontraindikácie:

  • Precitlivenosť na liečivo alebo porfyríny.
  • Akútne alebo chronické typy porfýrie.
  • Tehotenstvo.