METOJECT 50 MG/ML

Účinná látka

metotrexát

Užití

Metotrexát v jednorazových predplnených injekčných striekačkách, balený vrátane aplikačnej ihly, s možnou podkožnou (s.c.) autoaplikáciou pacientom

 Terapeutické indikácie

 • aktívna reumatoidná artritída u dospelých pacientov
 • polyartritických foriem ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) nedostatočná
 • ťažká nezvládnuteľná invalidizujúca psoriáza, ktorá dostatočne neodpovedá na iné formy terapie, ako je fototerapia, PUVA a retinoidy, a závažná forma psoriatickej artritídy u dospelých pacientov

 Kontraindikácie

 • pečeňová nedostatočnosť
 • alkoholová závislosť
 • závažná obličková nedostatočnosť (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min)
 • už existujúca krvná dyskrázia, ako je hypoplázia kostnej drene leukopénia, trombocytopénia alebo významná anémia
 • závažné, akútnye alebo chronické infekcie, ako sú tuberkulóza, HIV alebo iné syndrómy imunodeficiencie
 • vredy ústnej dutiny a známe aktívne gastrointestinálne vredové ochorenie
 • gravidita, laktácia
 • očkovanie živými vakcínami v rovnakom čase