METOJECT 50 MG/ML

Účinná látka

metotrexát

 Terapeutické indikácie

  • aktívna reumatoidná artritída u dospelých pacientov
  • polyartritických foriem ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) nedostatočná
  • ťažká nezvládnuteľná invalidizujúca psoriáza, ktorá dostatočne neodpovedá na iné formy terapie, ako je fototerapia, PUVA a retinoidy, a závažná forma psoriatickej artritídy u dospelých pacientov