Metoject PEN

Účinná látka

metotrexát

Užití

Metotrexát v jednorazových predplnených injekčných perách, pre podkožnú (s.c.) autoaplikáciu pacienta

Terapeutické indikácie

− aktívna reumatoidná artritída u dospelých pacientov,
− polyartritické formy ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) nedostatočná,
− ťažká nezvládnuteľná invalidizujúca psoriáza, ktorá dostatočne neodpovedá na iné formy terapie, ako je fototerapia, PUVA a retinoidy, a závažnej formy psoriatickej artritídy u dospelých pacientov.