NAVIREL

Účinná látka

vinorelbín

 

Terapeutické indikácie

Vinorelbín je indikovaný na liečbu:

  • ako monoterapia u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka (4. stupeň), kde chemoterapia antracyklínom a taxánom zlyhala alebo je nevhodná
  • nemalobunkového karcinómu pľúc (3. alebo 4. stupeň)

 

Kontraindikácie

  • Precitlivenosť na vinorelbín alebo iné alkaloidy z rodu Vinca
  • Počet neutrofilov < 2 000/mm³ alebo závažná súbežná alebo nedávna infekcia (počas posledných 2 týždňov)
  • Počet trombocytov menej ako 75 000/mm³
  • Závažné poškodenie funkcie pečene, ktoré nesúvisí s nádorovým procesom
  • Kombinácia s vakcínou proti žltej zimnici
  • Laktácia