NAVIREL

Účinná látka

vinorelbín

 

Terapeutické indikácie

Vinorelbín je indikovaný na liečbu:

  • ako monoterapia u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka (4. stupeň), kde chemoterapia antracyklínom a taxánom zlyhala alebo je nevhodná
  • nemalobunkového karcinómu pľúc (3. alebo 4. stupeň)