TEMOMEDAC

Účinná látka

temozolomid

 

Terapeutické indikácie

Temomedac tvrdé kapsuly je indikovaný na liečbu:

  • dospelých pacientov s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom súbežne s rádioterapiou (RT) a následne ako monoterapia
  • detí od troch rokov, dospievajúcich a dospelých pacientov s malígnym gliómom, ako je multiformný glioblastóm alebo aneoplastický astrocytóm, u ktorých došlo po štandardnej terapii k recidíve alebo progresii ochorenia