Corporate | 12.12.2023

Chceme lepšie porozumieť dennému liečebnému režimu pacientov

medac spolupracuje so Scienta Lab na vytváraní nových poznatkov v reumatologickej starostlivosti pomocou riešení na báze umelej inteligencie

medac spolupracuje so Scienta Lab na vytváraní nových poznatkov v reumatologickej starostlivosti pomocou riešení na báze umelej inteligencie

Spoločnosť medac otvára nové možnosti a spolupracuje so spoločnosťou Scienta Lab, inovatívnou spoločnosťou v oblasti umelej inteligencie so sídlom vo Francúzsku. Vďaka svojej jedinečnej a patentovanej technológii AI využíva spoločnosť Scienta Lab multimodálne údaje na podporu lepšieho pochopenia imuno-zápalových ochorení a ich variability na úrovni pacienta. Prostredníctvom tejto spolupráce sa spoločnosť medac zameriava na lepšie pochopenie každodennej liečebnej rutiny pacientov.

V reumatológii sa intenzívne diskutuje aj o využití umelej inteligencie (AI). medac už zdôraznil svoj záväzok voči novým nápadom a digitálnym riešeniam iniciovaním výzvy Ekipa "Inovujte reumatológiu". V rámci tejto výzvy spoločnosť prehĺbila kontakt so spoločnosťou Scienta Lab, francúzskou spoločnosťou s odbornými znalosťami v oblasti AI a imunológie. Obe spoločnosti teraz uzavreli dohodu o spolupráci.

 

Cieľom je získať viac informácií o každodennom terapeutickom živote pacientov

V rámci tejto spolupráce Scienta Lab použije svoju vlastnú technológiu na údaje z reálneho sveta s cieľom extrahovať medicínske koncepty a identifikovať nové vzory. Táto výskumná práca poskytne spoločnosti medac možnosť získať viac informácií o každodennej terapii pacientov s reumatologickými ochoreniami.

"Veľmi nás teší možnosť zistiť viac o situácii v terapii našich pacientov s reumatologickými ochoreniami," vysvetlil Heiner Will, konateľ spoločnosti medac GmbH. ""Dúfame, že vďaka novým poznatkom lepšie pochopíme situáciu pacientov, aby sme mohli lepšie reagovať na ich potreby." pokračoval Will.

"Sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou medac, nezávislou skupinou vyvíjajúcou liečebné postupy. Toto partnerstvo dokazuje odhodlanie spoločnosti medac podporovať cestu personalizovanej liečby v reumatológii vďaka inovatívnym riešeniam. Spoločnosť Scienta Lab sa od svojho vzniku zameriava na priekopníctvo revolúcie v oblasti presnej imunológie poháňanej umelou inteligenciou a sme radi, že môžeme spojiť sily so spoločnosťou medac pri dosahovaní tohto cieľa." vysvetlil Camille Bouget, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Scienta Lab.

 

O spoločnosti Scienta Lab

Scienta Lab je deeptech spoločnosť, ktorá využíva umelú inteligenciu ako priekopník v oblasti presnej imunológie poháňanej umelou inteligenciou. Vďaka svojej jedinečnej a patentovanej technológii založenej na základnom modeli využíva spoločnosť Scienta Lab multimodálne údaje na podporu lepšieho pochopenia fyziopatológie a variability imuno-zápalových ochorení na úrovni pacienta. Výskumné aktivity spoločnosti Scienta Lab, vedené v spolupráci so špičkovými akademickými inštitúciami, sa pravidelne objavujú v lekárskych časopisoch a na medzinárodných kongresoch. Viac informácií nájdete na stránke https://www.scientalab.com.

Veľ­mi nás teší možnosť dozvedieť sa viac o spô­soboch lieč­by našich pacien­tov s reuma­to­log­ick­ý­mi ochoreniami”

Heiner Will, Managing Director, medac GmbH

Related News

Entdecken sie mehr

30.08.2023

medac GmbH: Nová štruktúra riadenia

Jörg Hans, CEO and Managing Director of medac, is retiring after 42 years with the company. Frank Lucaßen, Chief Commercial Officer (CCO) and Managing Director at medac, succeeds him following the realignment of the sales organization.
Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.