Corporate | 30.08.2023

medac GmbH: Nová štruktúra riadenia

Jörg Hans, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti medac, odchádza po 42 rokoch práce v spoločnosti do dôchodku. Jeho nástupcom sa po reorganizácii obchodnej organizácie stáva Frank Lucaßen, obchodný riaditeľ (CCO) a výkonný riaditeľ spoločnosti medac.

Jörg Hans počas viac ako štyroch desaťročí pôsobenia zohral kľúčovú úlohu pri formovaní spoločnosti a denne sa angažoval v zlepšovaní kvality života pacientov. Dňa 1. októbra 2023 odchádza do zaslúženého dôchodku. Jörg Hans za sebou zanecháva pozoruhodné úspechy, vďaka ktorým sa spoločnosť stala popredným hráčom v nemeckom farmaceutickom priemysle.

Jörg Hans mal rozhodujúci podiel na tom, že spoločnosť medac je dnes farmaceutickou spoločnosťou s plnou pridanou hodnotou. Bol hnacou silou pri zavádzaní vlastnej výroby liekov spoločnosti medac a 16 rokov bol výkonným riaditeľom výrobnej dcérskej spoločnosti medac Oncotec Pharma Produktion GmbH v Dessau-Roßlau. Pod jeho vedením sa spoločnosť medac stala z obchodníka výrobcom.

Ako nástupca Jörga Hansa prevezme funkciu generálneho riaditeľa Frank Lucaßen. Frank Lucaßen nastúpil do spoločnosti pred desiatimi mesiacmi a vďaka svojim skúsenostiam a odborným znalostiam z pozície výkonného viceprezidenta pre severnú a strednú Európu v spoločnosti Fresenius Kabi AG inicioval v krátkom čase perspektívne zmeny v spoločnosti medac. "Počas prvých mesiacov som sa sústredil na strategické rozširovanie trhov pre naše existujúce produkty. Touto cestou sa budeme uberať aj v nasledujúcich rokoch. Mojím cieľom je sprístupniť naše vysokokvalitné lieky pacientom na celom svete," vysvetlil Frank Lucaßen.

V súčasnosti sa úlohy a zodpovednosti odovzdávajú Frankovi Lucaßenovi. Deje sa tak v intenzívnom kontakte so zamestnancami, zákazníkmi a zainteresovanými stranami spoločnosti medac.

Okrem Franka Lucaßena ako generálneho riaditeľa a výkonného riaditeľa pre riadenie a podporu a obchodné operácie bude Frank Generotzky naďalej zodpovedný za prevádzku a Heiner Will za marketing, rozvoj obchodu a vedu.

O spoločnosti medac

Od svojho založenia v roku 1970 sa spoločnosť medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH vyvinula z distribútora onkologických produktov na globálneho hráča vo farmaceutickom sektore. Vďaka vlastnému výskumu, diagnostike, výrobe a zahraničným dcérskym spoločnostiam rozšírila svoje spektrum. Internacionalizácia od roku 2000, vrátane schválení v USA a v Japonsku, ako aj inovatívne terapeutiká, predstavujú ďalšie míľniky v úspešnom príbehu spoločnosti medac.

Frank Lucaßen, obchodný riaditeľ (CCO) a výkonný riaditeľ spoločnosti medac

V prvých mesi­a­coch som sa sústredil na strate­gické rozširovanie trhov pre naše exis­tu­júce pro­duk­ty. Touto ces­tou sa budeme uber­ať aj v nasle­du­jú­ci­ch rokoch. Mojím cieľom je sprís­tup­niť naše vysokok­val­it­né lieky pacien­tom na celom svete.”

Frank Lucaßen, obchodný riaditeľ (CCO) a výkonný riaditeľ spoločnosti medac

Related News

Entdecken sie mehr

12.12.2023

medac GmbH: Chceme lepšie porozumieť denný liečebný režim pacientov

medac otvára nové možnosti a spolupracuje so spoločnosťou Scienta Lab, inovatívnou spoločnosťou v oblasti umelej inteligencie so sídlom vo Francúzsku....
Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.